Συνήγορος του Πολίτη / Έρευνα για τα 90 άλογα στον Υμηττό

Εντολή αυτεπάγγελτης έρευνας έδωσε ο Συνήγορος του Πολίτη, Ανδρέας Ποττάκης, με αφορμή σειρά δημοσιευμάτων για την παρουσία  90 αλόγων που δεν έχουν κηδεμόνα στον Υμηττό και συγκεκριμένα στον Δήμο Κρωπίας και βρίσκονται σε τραγική κατάσταση.

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος που αφορά στην προστασία των ζώων, του αυξημένου ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης και των συνεχών εκκλήσεων των εθελοντών προς κάθε αρμόδια Υπηρεσία για την αντιμετώπιση του προβλήματος σε συνδυασμό και με τη σχετική αρμοδιότητα της Ανεξάρτητης Αρχής σε θέματα προστασίας των ζώων, ο Συνήγορος του Πολίτη αποφάσισε να διενεργήσει αυτεπάγγελτη έρευνα: 

•για το συντονισμό των φορέων, την παρέμβαση προς αυτούς και την πραγματοποίηση των απαραίτητων ενεργειών προκειμένου να διασφαλισθεί η επιβίωση και η ευζωία των ιπποειδών,

•για την εξακρίβωση των μέτρων που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν από τη διοίκηση για την ολοκληρωμένη, οριστική και ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος

•για τη διαπίστωση της επάρκειας του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και αν απαιτείται η βελτιστοποίησή του.