Σε απολύσεις μετατρέπονται οι αναστολές συμβάσεων

Σε απολύσεις μετατρέπονται για δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους, οι αναστολές
συμβάσεων εργασίας, καθώς με νέα τροποποιημένη διάταξη στο νομοσχέδιο που
κατατίθεται τη Δευτέρα ο υπουργός Εργασίας, Γ. Βρούτσης, εξαιρεί από το
καθεστώς προστασίας και τους εργαζομένους που τέθηκαν σε αναστολή
σύμβασης από το τέλος Ιουνίου.

Η νέα διάταξη που διέρρευσε προβλέπει ότι:

1. Μία επιχείρηση που συμμετέχει στο πρόγραμμα Συν-Εργασία θα πρέπει να
διατηρήσει τον ίδιο αριθμό προσωπικού χωρίς να προχωρήσει σε απολύσεις.
2. Στον ίδιο αριθμό προσωπικού δε συμπεριλαμβάνονται:
α. Οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους.
β. Οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης.
γ. Οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας λήγει μετά την
30ή Ιουνίου 2020.
δ. Οι εργαζόμενοι που την 30ή Ιουνίου 2020 βρίσκονταν σε αναστολή εργασίας.
ε. Οι περιπτώσεις λύσεως της συμβάσεως εργασίας λόγω θανάτου του εργαζομένου.
Ετσι, ενώ με την προηγούμενη διάταξη (Ν. 4690/2020) το υπουργείο Εργασίας
συμπεριλάμβανε στον «ίδιο αριθμό» εργαζομένων που είναι υποχρεωμένη να
διατηρεί μια επιχείρηση και όσους εργαζόμενους έθετε η ίδια επιχείρηση σε αναστολή
σύμβασης εργασίας, με τη νέα διάταξη εξαιρεί τη συγκεκριμένη κατηγορία από το
καθεστώς προστασίας. Αν μια επιχείρηση είχε θέσει το 50% του προσωπικού της σε
αναστολή σύμβασης εργασίας, οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι δεν υπολογίζονται
πλέον στην έννοια της διατήρησης του ίδιου αριθμού προσωπικού και μπορούν να
απολυθούν.

Τι αναφέρει η ΚΥΑ

Στην ΚΥΑ ορίζεται ποιοι εργαζόμενοι δεν συμπεριλαμβάνονται στην έννοια
διατήρησης του ίδιου αριθμού προσωπικού στις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών
μεταφορών για την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών. Αναλυτικότερα, το άρθρο 3 της
υπό στοιχεία οικ. 32085/1771/07-08-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3371)
αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 3 Υποχρεώσεις επιχειρήσεων εργοδοτών.

1. Οι επιχειρήσεις εργοδότες των άρθρων 1 και 2 της παρούσας απόφασης που
κάνουν χρήση των μέτρων επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών υποχρεούνται για
την περίοδο από 1.7.2020 μέχρι 30.9.2020 και μέχρι 15.10.2020 ή 31.12.2020,
εφόσον εντάσσονται στο μηχανισμό ‘Συν-Εργασία’, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό
προσωπικού που είχαν την 30ή Ιουνίου 2020 και, σε περίπτωση καταγγελίας
συμβάσεων εργασίας, αυτή είναι άκυρη.

2. Στην έννοια του ίδιου αριθμού προσωπικού δε συμπεριλαμβάνονται οι
αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω
συνταξιοδότησης, οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση
εργασίας λήγει μετά την 30ή Ιουνίου 2020, οι εργαζόμενοι που την 30ή Ιουνίου 2020
βρίσκονταν σε αναστολή και οι περιπτώσεις λύσεως της συμβάσεως εργασίας λόγω
θανάτου του εργαζομένου.

https://www.koutipandoras.gr
Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 14/06/2013 - 23:54