Εκπαιδευτική δράση νέων για την κυκλική οικονομία και τις πράσινες δεξιότητες

To πρόγραμμα «Circular Economy as an employability tool for NEET population» επιδιώκει να ενισχύσει τη διασυνοριακή συνεργασία, με σκοπό τη δημιουργία ισοτίμων εκπαιδευτικών και ενεργειακών ευκαιριών για τους νέους σε όλη την Ευρώπη, ιδιαίτερα για εκείνους από ευπαθείς κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Το έργο αυτό έχει στόχο την ενεργό συμμετοχή, την προώθηση και την υιοθέτηση από τους νέους των ευρωπαϊκών βέλτιστων πρακτικών για την κυκλική οικονομία. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ανάπτυξης περιβαλλοντικών δεξιοτήτων στους νέους από ευάλωτα πληθυσμιακά στρώματα, προετοιμάζοντάς τους για ένταξη στην εργασιακή αγορά με έναν πιο οικολογικά συνειδητοποιημένο τρόπο.

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής εβδομάδας που διεξήχθη στην Αθήνα από τις 20 έως τις 25 Νοεμβρίου 2023 στο πλαίσιο του προγράμματος, νέοι από την Ελλάδα, τις Βρυξέλλες, τη Βιέννη και την Ιταλία είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε βασικές αρχές της κυκλικής οικονομίας και πράσινες δεξιότητες.

Η εκπαιδευτική πρωτοβουλία περιείχε μια σειρά από διαδραστικά εργαστήρια με κεντρικό στόχο να καθοδηγήσει τους νέους στην κοινή διαμόρφωση μιας εμπεριστατωμένης έκθεσης πολιτικής. Αυτή η έκθεση επικεντρώθηκε στην ανάδειξη τρόπων για την ενσωμάτωση και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών κυκλικής οικονομίας εντός του εκπαιδευτικού πλαισίου. Ενσαρκώνοντας μια εμπεριστατωμένη προσέγγιση, η έκθεση διαρθρώθηκε σε επιμέρους ενότητες, αναλύοντας συγκεκριμένα την εισαγωγή στο θέμα, το πλαίσιο και τη σημασία της πρόκλησης, μια κριτική ανάλυση των ήδη εφαρμοσμένων επιλογών, καθώς και προτάσεις για μελλοντικές βελτιώσεις και προσαρμογές.

Η εκπαιδευτική εβδομάδα, ενισχύθηκε επιπρόσθετα με επισκέψεις και ομιλίες από ειδικούς σε θέματα κυκλικής οικονομίας.

Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με πρακτικές εφαρμογές της κυκλικής οικονομίας, μέσω σειράς δραστηριοτήτων.

Οι δραστηριότητες περιλάμβαναν περιήγηση στον Κοινωνικό Βιολογικό Λαχανόκηπο του Δήμου Πετρούπολης, όπου παρουσιάστηκαν οι αρχές της βιώσιμης γεωργίας και τοπικής κατανάλωσης, ενώ η επίσκεψη στον Δήμο Νέας Σμύρνης προώθησε την αξία της ανακύκλωσης και ενίσχυσε το διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων.

Επιπλέον, μέσα από την επίσκεψή τους στο Οικοτροφείο της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ ‘’Άγιος Κοσμάς’’, οι συμμετέχοντες εξοικειώθηκαν με τον τρόπο που οι αρχές της κυκλικής οικονομίας εφαρμόζονται στην πράξη για την υποστήριξη κοινωνικών αναγκών.

Τέλος, μέσω της επίσκεψης τους στο σύστημα πλεονάζοντος ρουχισμού «Fabric Republic», οι συμμετέχοντες εξοικειώθηκαν με πρακτικές κυκλικής οικονομίας στη διαχείριση υλικών και πόρων και πιο συγκεκριμένα μέσω ενός παραδείγματος εφαρμογής κυκλικής οικονομίας στη βιομηχανία της μόδας, μέσω της συλλογής, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης πλεονάζοντος ρουχισμού. Οι συμμετέχοντες μάθανε πώς η διαδικασία αυτή μειώνει τα απόβλητα και προωθεί τη βιώσιμη κατανάλωση.