Αυξάνεται η χρήση ορυκτών καυσίμων σε ΕΕ και Ελλάδα

Ελαφρώς αυξημένη ήταν η ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ από τα ορυκτά καύσιμα το 2022 καθώς ο συνολικός ενεργειακός εφοδιασμός της ανήλθε στο 70,9% όσον αφορά στη συμμετοχή των ορυκτών καυσίμων σε σχέση με την ακαθάριστη διαθέσιμη ενέργεια (η συνολική ενεργειακή ζήτηση μιας χώρας ή περιοχής). Το αντίστοιχο ποσοστό το 2021 είχε διαμορφωθεί στο 69,9%.

Το ποσοστό αυτό μειώθηκε σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες. Σε σχέση με το 1990, το πρώτο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, μειώθηκε κατά περίπου 11,5 ποσοστιαίες μονάδες κυρίως λόγω της αύξησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Το 2022, η Μάλτα (96,1%) παρέμεινε η χώρα της ΕΕ με το υψηλότερο μερίδιο ορυκτών καυσίμων στην ακαθάριστη διαθέσιμη ενέργεια, ακολουθούμενη από την Κύπρο (89,3%) και την Ολλανδία (87,6%). Οι περισσότερες από τις άλλες χώρες της ΕΕ είχαν μερίδια μεταξύ 50% και 85%. Μόνο η Σουηδία (30,4%) και η Φινλανδία (38,3%) είχαν μερίδια κάτω του 50%.

Η Ελλάδα είχε μερίδιο 83,37% το 2022, καταγράφοντας τρίτη κατά σειρά ετήσια αύξηση, καθώς το 2020 είχε 81,37% και το 2021 82,18%.

Σε σύγκριση με το 2021, το 2022, οι μεγαλύτερες, αλλά μάλλον μικρές, μειώσεις στο μερίδιο των ορυκτών καυσίμων στην ακαθάριστη διαθέσιμη ενέργεια σημειώθηκαν στη Λετονία (-3,7 ποσοστιαίες μονάδες), τη Σλοβακία (-2,1 π.μ.) και την Ουγγαρία (-1,9 π.μ.). Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Εσθονία (+4,2 π.μ.), στη Γαλλία (+2,9 π.μ.) και στη Βουλγαρία (2,8 π.μ.).

Το 2022 ήταν εξαιρετικό και από ενεργειακή άποψη. Ως το πρώτο πλήρες ημερολογιακό έτος μετά την άρση των σημαντικών περιορισμών που σχετίζονται με την COVID-19, σημαδεύτηκε επίσης από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου και από τις αυξήσεις των τιμών των διαφόρων ενεργειακών εμπορευμάτων.

Επιπλέον, σημειώθηκε μείωση της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας το 2022. Ακόμη και αν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αυξήθηκαν, αυτό δεν ήταν αρκετό για να αντισταθμίσει τη μείωση της πυρηνικής ενέργειας.

Πηγή: OT.gr

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 30/01/2024 - 16:30